Kasper Fisker Jensen
tlf. 22566350
Nørager Vandrehjem Aps.
Munkhusevej 7 Nørager.
8961 Allingåbro
E-post:  vhjemkasper@gmail.com

kasper-hjemme